Restauració ambiental del paratge de Tudela (Cap de Creus)

La recuperació ambiental del Paratge de Tudela, afectat per la urbanització del Club Mediterranée, al Cap de Creus, va consistir en la deconstrucció i eliminació exhaustiva de les construccions i instal·lacions existents, procedint a la restauració ecològica dels terrenys afectats i del medi alterat.

Aquesta actuació, pionera al litoral mediterrani, va reciclar i reutilitzar en la mateixa obra més del 50% dels 40.000 m3 de la runa generada per l’enderroc de l’antiga ciutat de vacances. Es van evitar així al màxim els transports de residus i els impactes ambientals derivats en aquest espai singular.

La recuperació paisatgística d’aquesta reserva natural constitueix una de les actuacions més emblemàtiques portades a terme per Gestora de Runes. La restitució integral de tot un entorn al seu estat natural anterior a la seva urbanització, amb uns resultats exitosos que han estat àmpliament reconeguts pel seu alt valor ambiental.

Gestora de Runes de la Construcció, S.A.
Tel: 93 414 74 88 – 93 202 16 26
gestora@grc.cat

Oficina:
C \ Nàpols, 222-224, baixos
08013 Barcelona