Sol·licitud de documentació on-line

Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició

El document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició és el document que el promotor ha de presentar a l’Ajuntament al fer la sol·licitud de llicència d’obres. Per obtenir-lo s’ha de dipositar una fiança.

El Servei de gestió documental s’ofereix de manera gratuïta

1. Seleccioni un gestor autoritzat

Per fer la sol·licitud de documentació pel Dipòsit controlat i planta de reciclatge de Peralada s’han de dirigir a Dipòsit de Runa Terra Negra
2. Dades Propietari / Promotor de l’obra:

3. Dades de l’obra:

L’import del dipòsit es fixa per llei en 11€/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150€.

Les terres valoritzables estan exemptes del pagament del dipòsit segons l’Article 3 del Decret 89/2010.

Adreça on enviar el document

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Gestora de Runes de la Construcció, S.A.
Tel: 93 414 74 88 – 93 202 16 26
gestora@grc.cat

Oficina:
C \ Nàpols, 222-224, baixos
08013 Barcelona