Ampliació del Port de Barcelona

Des de 1998, any en el qual es va iniciar l’activitat de valorització en la Planta del Port de Barcelona (APB), s’hi han aportat 13,5 milions de tones de runes i 17,3 milions de tones de terres (una suma de 30,8 M TN de RCDS en el seu conjunt), a traves de les diferents empreses participades, actualment, Gestió de Terres i Runes, AIE.

La planta que tracta tot el que li arriba, classifica, neteja, i recicla els RCDs, per a la seva reutilització com a matèria primera en diferents obres d’aquesta infraestructura portuària. La Planta, ha esdevingut un punt de referència com a destí per a la gran majoria de les runes que generen les obres de la corona metropolitana.
La Planta de reciclatge converteix el residu en un àrid reciclat de gran qualitat, a l’hora que contribueix decididament al creixement i ampliació del Port de Barcelona.

Recerca i desenvolupament (R+D+I). La Planta és molt activa en la recerca i la innovació en matèria de nous materials elaborats a partir dels reciclats de la construcció, i les diferents aplicacions i usos als que se’ls pot destinar a la construcció. Aquesta és una de les vies per a perllongar el cicle de vida de les matèries primeres que contenen els residus i per a tornar-los a introduir en l’activitat constructiva.

Gestora de Runes de la Construcció, S.A.
Tel: 93 414 74 88 – 93 202 16 26
gestora@grc.cat

Oficina:
C \ Nàpols, 222-224, baixos
08013 Barcelona