Restauració de la pedrera La Vallensana (Badalona)

Des de l’any 2001 s’està procedint a la restauració morfològica de la pedrera La Vallensana a Badalona, mitjançant l’aportació de terres i runes. Tot aquest material s’utilitza com a rebliment per a recuperar l’àrea afectada per l’explotació minera de pedra del terme municipal, convertint-la així en un espai revegetat i recuperat com a parc urbà per a la ciutat, integrat harmònicament en el Parc de la Serralada de Marina i el seu entorn.

Amb una capacitat de quasi 5 milions de m3 dóna servei als constructors de la zona metropolitana de Barcelona i la regió propera, com a un punt estratègic i ben comunicat per a l’eliminació controlada dels excedents de terres i runes de la construcció i l’enderroc. Aquesta activitat els darrers anys ha servit per avançar la seva restauració paisatgística minimitzant a l’hora el sever impacte ambiental i visual d’aquest espai abans degradat.

En aquest sentit GRCSA ha fet en exemples com el de la recuperació de la pedrera La Vallensana (Badalona) una de les seves línies d’actuació, valoritzant uns residus com a matèria primera per a la regeneració d’espais degradats i la millora de l’entorn natural.

Gestora de Runes de la Construcció, S.A.
Tel: 93 414 74 88 – 93 202 16 26
gestora@grc.cat

Oficina:
C \ Nàpols, 222-224, baixos
08013 Barcelona