El Servei de gestió documental s’ofereix de manera gratuïta

Sol·licitud de documentació on-line

Certificat de recepció i gestió de residus

Formulari enviat correctament

Gestora de Runes de la Construcció, S.A.
Tel: 93 414 74 88 – 93 202 16 26
gestora@grc.cat

Oficina:
C \ Nàpols, 222-224, baixos
08013 Barcelona