Sol·licitud de documentació on-line

Contracte de tractament de residus

El contracte de Tractament de residus és l’acord entre el productor i el gestor.
El Servei de gestió documental s’ofereix de manera gratuïta

1. Seleccioni un gestor autoritzat

Per fer la sol·licitud de documentació pel Dipòsit controlat i planta de reciclatge de Peralada s’han de dirigir a Dipòsit de Runa Terra Negra
2. Dades Propietari / Promotor de l’obra:

3. Dades de l’obra:

Adreça on enviar el document

Gestora de Runes de la Construcció, S.A.
Tel: 93 414 74 88 – 93 202 16 26
gestora@grc.cat

Oficina:
C \ Nàpols, 222-224, baixos
08013 Barcelona